REJESTRACJA:

Formularz rejestracji znajduje sie pod tym adresem

Streszczenia należy zgłaszać dodatkowo za pomocą serwisu EasyChair pod adresem: FENS 2014.

Wszystkie streszczenia muszą być wyłącznie w języku angielskim. Streszczenie można przesłać w formie tekstu wypełniając pole Abstract lub w formie załącznika.

Obowiązują następujące zasady w odniesieniu do streszczeń:


OPŁATY:

Opłata konferencyjna dla uczestników biorących udział w wycieczce (przed 15 kwietnia) - 900 PLN

Opłata konferencyjna dla uczestników biorących udział w wycieczce (po 15 kwietnia) - 1100 PLN

Opłata konferencyjna dla pozostałych uczestników - 700 PLN

Dla studentów i doktorantów opłata konferencyjna jest o 200 PLN niższa.

Opłata obejmuje udział w konferencji wraz z kateringiem i uroczystą kolacją oraz koszt druku materiałów konferencyjnych. Opłata nie zawiera kosztów noclegów i śniadań  w Lublinie.

Organizatorzy przewidują granty dla młodych fizyków pokrywające koszt uczestnictwa w konferencji.
 

PŁATNOŚĆ:

Polskie  Towarzystwo Fizyczne
ul. Hoża 69, 00-681
Warszawa

Bank:
PKO Bank Polski SA
IX O/Warszawa
SWIFT (BIC): BPKOPLPW

Numer konta (PLN): 19 1020 1097 0000 7802 0001 3128
Numer konta (EUR): 58 1020 1097 0000 7202 0013 9790
Tytuł przelewu: FENS 2014, Imię i nazwisko