Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką.
Celem konkursu jest zachęcenie młodych adeptów ekonofizyki i dziedzin pokrewnych do prezentacji swoich prac podczas konferencji FENS 2014. Przewidujemy nagrody dla Laureatów!

Kto może zgłosić pracę?
Pracę może zgłosić jej autor. Możliwe jest też zgłoszenie pracy przez jej promotora lub recenzenta - gorąco zachęcamy.

Co powinno zawierać zgłoszenie?
Zgłaszając pracę należy przesłać tekst pracy w terminie do 15 marca 2014 w formacie PDF (Adobe Acrobat) oraz list motywacyjny (maksymalnie 1 strona) opisujący zalety pracy na adres: fens@poczta.ptf.net.pl (mile widziana jest także opinia promotora).

Zgłoszone prace prezentowane będą na sesji plakatowej.
Laureaci konkursu uzyskają prawo do  10cio minutowej ustnej prezentacji swoich wyników na sesji ogólnej.

Wyniki konkursu