Komitet Programowy

 • dr Michał Araszkiewicz
  (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Stanisław Drożdż
  (Politechnika Krakowska i Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie)
 • dr hab. Dariusz Grech
  (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Janusz Hołyst
  (Politechnika Warszawska) - przewodniczący
 • prof. dr hab.Wiesław A. Kamiński
  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski
  (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • prof. dr hab. Ryszard Kutner
  (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Danuta Makowiec
  (Uniwersytet Gdański)
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • prof. dr hab. Maciej Nowak
  (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Arkadiusz Orłowski
  (SGGW i Instytut Fizyki PAN w Warszawie)
 • prof. dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron
  (Politechnika Wrocławska)
 • dr hab. Grzegorz M. Wójcik
  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Komitet Organizacyjny

 • Wiesław Andrzej Kamiński
  (UMCS) - przewodniczący
 • Damian Rusinek
  (UMCS)
 • Grzegorz Marcin Wójcik
  (UMCS) - sekretarz naukowy
 • Michał Żukowski
  (UMCS)
 • Tomasz Żurek
  (UMCS) - sekretarz